Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon keresztül Ön által közölt adatokat, közöttük személyes adatokat, jogszabályi kötelezettségeinknek eleget teendő kötelesek vagyunk kezelni, feldolgozni, tárolni és szükség esetén – az érintett személyek személyazonosságát nem felfedő módon, kizárólag a hatóság által megszabott előírások teljesítése érdekében az adatok kezelésére jogosult és kötelezett szervezeteknek, például gyógyszerhatóságoknak – továbbítani.

A 2018. május 25-től teljes körűen alkalmazandó Általános adatvédelmi rendelet1 előírja az adatkezelés által érintett személyek adatkezelésről való tájékoztatását, és lehetővé teszi, hogy az állampolgárok fokozottabb felügyeletet gyakorolhassanak személyes adataik felett. Ezzel összhangban Önnek jogában áll tájékoztatást kérnie az általunk tárolt személyes adatairól, ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben (például mellékhatás-bejelentés megtétele esetén) jogszabályi előírások miatt nincs mód az érintett adatok törlésére.

Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb személyes adat kezelése váljék szükségessé, kérjük, hogy mellékhatás-bejelentés esetén törekedjék csak a kötelezően elvárt személyes adatok megadására, illetve, amennyiben nem Ön az érintett beteg, ne adjon át a beteg azonosítására alkalmas személyes adatokat (név, elérhetőség).

Amennyiben kérdése merülne fel az Ön adatainak általunk való kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen vegye fel velünk a kapcsolatot:

info@keri.hu

 

Kéri Pharma Hungary Kft.

1 Az Európai Parlament és Tanács (EU)2016/679 sz. Rendelete, General Data Protection Regulation (GDPR).